FANDOM


Ormhuset är en del av den djurpark som Harry får följa med till på Dudleys födelsedag. I Ormhuset finns det ormar. Ormhuset beskrivs som "svalt och mörkt, med upplysta fönsterburar hela vägen utmed väggarna". Det fanns även Ödlor där. Några sorters ormar som fanns var kobror och pytonormar. Den största ormen på Ormhuset hade kunnat rulla sin kropp två gånger runt Vernon och det var en Boaorm. Det finns en Djurskötare på Ormhuset.